Etapy rekrutacji - Agrolok.pl
 1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Praca
 4. »
 5. Etapy rekrutacji
 • PRZESŁANIE APLIKACJI

  Dokumenty aplikacyjne można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który pojawi się po kliknięciu APLIKUJ w konkretnej ofercie zatrudnienia lub na adres mailowy praca@agrolok.com.pl. Pracownicy Działu Personalnego analizują nadesłane dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Osoby, które wpisują się w wymagania przedstawione w ofercie pracy, zapraszane są telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną do siedziby Agroloku w Golubiu-Dobrzyniu. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • ROZMOWA REKRUTACYJNA

  Rozmowy rekrutacyjne prowadzą specjaliści ds. rekrutacji. Może zdarzyć się, że w rozmowie uczestniczą dwaj przedstawiciele spółki. Rekrutacja na stanowisko przedstawiciela handlowego zwykle kończy się na jednym spotkaniu. Pozostałe stanowiska poddawane są podwójnej selekcji. Wówczas na drugiej rozmowie kwalifikacyjnej obecni są specjaliści, weryfikujący kwalifikacje kandydata lub kierownicy działów.

  Rozmowa kwalifikacyjna to dobry moment na zadanie pytań związanych z przyszłymi obowiązkami i zadaniami. Wszyscy kandydaci uczestniczący w tym etapie rekrutacji otrzymują odpowiedź zwrotną (telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną) po około dwóch tygodniach od odbycia rozmowy.
 • OMÓWIENIE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

  Po pomyślnym przejściu rekrutacji Dział Personalny zadzwoni, by powitać Cię w gronie pracowników Agroloku i omówić warunki zatrudnienia. Wtedy też ustalicie termin rozpoczęcia pracy, odbycia wymaganych szkoleń i przebiegu wdrożenia do nowych obowiązków. Cieszymy się, że do nas dołączyłeś!

  Jeśli w tej chwili nie znalazłaś/eś tu interesującej Cię oferty pracy, możesz przesłać nam swoje zgłoszenie, a my wrócimy do niego, gdy tylko pojawi się ogłoszenie dopasowane do Twojego profilu. Prosimy o umieszczenie w CV dopisku "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agrolok Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji" i przesłanie na adres praca@agrolok.com.pl. Prosimy także o wskazanie w liście motywacyjnym preferowanego obszaru zatrudnienia.

  Jeśli masz pytania dotyczące kariery w Agroloku, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Działem Personalnym w godzinach 7:00 - 15:00 pod numerem 56 682 39 13.


Od samego początku Firma oferuje szeroki pakiet szkoleń branżowych, dzięki czemu nawet jeśli nie posiadasz biegłej wiedzy branżowej, jesteś w stanie szybko ją przyswoić. W Firmie nigdy nie jesteś "no name", jesteś rozpoznawany, Twoje osiągnięcia są zauważane, i nierzadko otrzymujesz pochwałę nawet za małe sukcesy. Bardzo ważnym elementem jest jeszcze to, że wynagrodzenie zawsze otrzymujesz na konto terminowo.

Arek


Dlaczego warto? Warto przede wszystkim dlatego ze firma wierzy w pracownika i pozwala się rozwijać, dając dużo możliwości i dużo wiedzy przez szkolenia i nabieranie doświadczenia. Praca jest fajna, codziennie zaczynasz ją w innym miejscu i kontakt z ludźmi sprawia przyjemność.

Robert


Praca w Agroloku daje mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Czuję się potrzebna, czuję się częścią firmy. Dzięki profesjonalnym szkoleniom Agrolok daje mi możliwość rozwoju. Moje starania są doceniane. Im więcej daję z siebie tym więcej otrzymuję. Przekłada się to w zarobkach. Miła atmosfera, dobry kontakt z przełożonymi, spotkania z Dyrekcją oraz informacje dla pracowników o tym co dzieje się w firmie, jest czymś co nas wyróżnia.

Aneta


Już od początku widać było, że jest Agrolok to firma, w której od osób zatrudnionych dużo się wymaga, ale też w mnogi sposób ich się wspiera. W Agroloku odczuwa się teorię, że sukces firmy to nie tylko Prezesi, Dyrektorzy czy Kierownicy, ale także my – Pracownicy. Jest to firma, w której liczy się rzetelność, pracowitość, a także chęć do ciągłego rozwoju, które honorowane są satysfakcjonującym wynagrodzeniem.

Agnieszka


Pozytywnie zaskoczyła mnie sama rozmowa kwalifikacyjna, a swoboda z jaką przeprowadzili ją rekruterzy, imponowała i świadczyła o profesjonalizmie firmy, później moje – być może wtedy jeszcze intuicyjne odczucia – potwierdziły się w stu procentach.

Piotr
 • W trosce o Twoje Dane Osobowe Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych.


  1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się możesz z nami skontaktować?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028521, NIP: 8781499026, REGON: 870585596, wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 zł. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń oraz adresem mailowym praca@agrolok.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl


  2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
  AGROLOK Sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Spółki AGROLOK wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b ) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez AGROLOK Sp. z o.o. dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego lecz nie dłużej niż przez 6 miesiący po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutacje, a w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.


  4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?
  Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


  5. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują ?
  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę AGROLOK Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:


  a. Prawo dostępu do twoich danych.


  b. Prawo do sprostowania danych osobowych.


  c. Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).


  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


  e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora.


  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


  g. Prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka AGROLOK będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  h.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorami Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).


  6. Wymóg podania danych.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Ponadto, informujemy, że podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez AGROLOK Sp. z o.o.


  7. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) ?
  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

CZY WIESZ, ŻE...

Pracę w firmie Agrolok mogą znaleźć mieszkańcy wszystkich województw w Polsce
W 2016 roku członkowie Agrolok Sport Team przemierzyli 122 726 km
Wsparcia merytorycznego udzielają nam Akademia Rolnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Aktywnie wspieramy dziecięcą drużynę sportową - KS “Piłkarz” Golub-Dobrzyń
Średni wiek pracowników to 34 lata
Średni staż pracy wynosi 10 lat
Kobiety stanowią 42% wszystkich pracowników, mężczyźni - 58%

 

Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj