1. Agrolok.pl
 2. »
 3. Praca
 • W trosce o Twoje Dane Osobowe Poniżej przedstawiliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych.


  1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się możesz z nami skontaktować?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028521, NIP: 8781499026, REGON: 870585596, wysokość kapitału zakładowego 6 000 000 zł. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń oraz adresem mailowym praca@agrolok.com.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl


  2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
  AGROLOK Sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w następujących celach: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, o które się ubiegasz - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Spółki AGROLOK wynikający z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) w związku z przepisami prawa pracy) i to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b ) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, o ile udzieliłaś/eś zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania danych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalania i dochodzenia przez nas roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


  3. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
  Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez AGROLOK Sp. z o.o. dla celów rekrutacji do momentu zakończenia się procesu rekrutacyjnego lecz nie dłużej niż przez 6 miesiący po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutacje, a w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane dla tych celów nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane mogą być przez nas przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.


  4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?
  Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


  5. Jakie prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Ci przysługują ?
  W związku z przetwarzaniem przez Spółkę AGROLOK Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:


  a. Prawo dostępu do twoich danych.


  b. Prawo do sprostowania danych osobowych.


  c. Prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).


  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


  e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora.


  f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


  g. Prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka AGROLOK będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


  h.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorami Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).


  6. Wymóg podania danych.
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością rozpatrzenia Twojej kandydatury w toczącym się procesie rekrutacyjnym. Ponadto, informujemy, że podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne oraz jednoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie przez AGROLOK Sp. z o.o.


  7. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) ?
  Nie będziemy podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływało.

CZY WIESZ, ŻE...

Pracę w firmie Agrolok mogą znaleźć mieszkańcy wszystkich województw w Polsce
W 2016 roku członkowie Agrolok Sport Team przemierzyli 122 726 km
Wsparcia merytorycznego udzielają nam Akademia Rolnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Aktywnie wspieramy dziecięcą drużynę sportową - KS “Piłkarz” Golub-Dobrzyń
Średni wiek pracowników to 34 lata
Średni staż pracy wynosi 10 lat
Kobiety stanowią 42% wszystkich pracowników, mężczyźni - 58%

 

Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry