Stabilny plon z pszenżytem Lanetto Wymogi agrotechniczne, przebieg pogody i stosowany płodozmian wymagają elastycznego podejścia do terminu siewu zbóż. Większość rolników coraz chętniej po późno schodzących przedplonach decyduje się na uprawę pszenicy przystosowanej do późnego siewu. Jednak w momencie, gdy rolnik posiada słabsze stanowiska lub hodowlę, dla której trzeba zapewnić źródło paszy – wówczas uprawa pszenicy może okazać się ryzykowana. Jak sobie z tym poradzić?

Rozwiązaniem jest uprawa pszenżyta, które świetnie radzi sobie nawet na gorszych stanowiskach, a dodatkowo stanowi doskonałe źródło paszy. Optymalny termin siewu dla pszenżyta określany jest na 15-25 września w Polsce południowej i 10-20 września w Polsce północnej. 

W wypadku siewu tego zboża po kukurydzy zbieranej na ziarno pojawia się ryzyko nie dotrzymania tych terminów. Dlatego ważne jest, by decydując się na opóźniony wysiew tej rośliny, wziąć pod uwagę jej krzewistość oraz zdolność do adaptacji do zróżnicowanych stanowisk. 


Pszenżyto Lanetto


Odmianą, która może sprawdzić się w takim systemie uprawy jest pszenżyto Lanetto, które pomimo znakomitej krzewistości i adaptacji do stanowiska charakteryzuje się świetnym profilem zdrowotnościowym. 


Odporność na choroby


Wysoka odporność na choroby przekłada się na niższe porażenie zebranego ziarna mykotoksynami, dzięki temu Lanetto stanowi doskonałe źródło paszy. Takie parametry w dużym stopniu wpływają na powodzenie uprawy, co pokazują wyniki COBORU z 2020, 2021 oraz 2022 roku, ukazujące wyjątkową stabilność i wysokość plonowania tej odmiany. 


Wysoka odporność na wyleganie


Pszenżyto Lanetto charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie. Nawet podczas tegorocznych przedłużających się żniw mocne źdźbło doskonale utrzymuje wyjątkowo długie kłosy.

Pszenżyto Lanetto zapewnia bezpieczeństwo uzyskania stabilnego plonu.