Nabór wydłużony do 10 lipca Wydłużono nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Pierwotnie rozpoczęty w maju nabór miał zakończyć się 26 czerwca. Podjęto jednak decyzję o wydłużenie naboru do 10 lipca. 

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od tego roku wprowadzono odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Udzielane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Dla kogo wsparcie?

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy znajdujący się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Jak informuje ARiMR, środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych i osadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:
    • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
    • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
    • ziemniak.
      
Co ważne, dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć zarówno bezpośrednio we właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby producenta rolnego biurze powiatowym ARiMR, jak również nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Możliwe jest także wysłanie formularza przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl

Więcej informacji na ten temat na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-de-minimis-kampania-2023